Monday, September 13, 2010

ИНЭЭМСЭГЛЭЛ- ЗҮРХНИЙ

ИНЭЭМСЭГЛЭЛ- ЗҮРХНИЙ ҮГЗҮРХНИЙ ҮГ

Зүрхнийхээ үгийг чамд хэлюу гээд
Зөн билгээ мөрөөдөн суух нэгэн мөчөө санан

Хайрт минь чамдаа би яаж хүрнэ гээд
Харцаар чамтай ярьж билээ
Хайрт минь чамдаа би яаж хүрнэ гээд
Харцаар чамтай ярьж билээ

Саяхан орсон бороонд шүүдэрцэг
Намуун байгалын гоёхон цэцэгүүд өнгө өнгөөр алаглаад

Намайг чамтай учруулах гээд
Найдвар ганхан бүжнэ
Намайг чамтай учруулах гээд
Найдвар ганхан бүжнэ
Зүрхнийхээ үгийг чамд хэлюу гээд
Зөн билгээ мөрөөдөн суух нэгэн мөчөө санан

Хайрт минь чамдаа би яаж хүрнэ гээд
Харцаар чамтай ярьж билээ
Хайрт минь чамдаа би яаж хүрнэ гээд
Харцаар чамтай ярьж билээ